Help, mijn paard is lastig bij de hoefsmid!

Geef het probleem niet aan de hoefsmid

Het beroep hoefsmid is een ambachtelijk, mooi en afwisselend vak maar ook fysiek zwaar werk. Het beroep brengt vooral extra risico’s als paarden ongewenst gedrag vertonen bij het bekappen of beslaan. Het goed kunnen optillen en laten vasthouden van de benen is noodzakelijk bij elke behandeling van hoefsmid maar ook bij de dierenarts en in de dagelijkse verzorging.

Blog Arlene Jansen
27-01-2018

Veulen voorbereiden op hoefsmid

De eerste ervaring met de hoefsmid is enorm belangrijk, als deze ervaring stressvol, angstig of zelfs pijnlijk is zal deze niet snel meer vergeten worden. Een eigenaar of verzorger van het veulen is dus medeverantwoordelijk voor het gedrag van het veulen als volwassen dier. Door stap-voor-stap alle vaardigheden aan te leren VOORDAT het veulen daadwerkelijk door smid behandeld wordt kan probleemgedrag voorkomen worden.

De meeste kans op het succesvol aanleren van het geven van voeten is om pas te starten met oefenen als het veulen vertrouwd is om overal aangeraakt te en rustig even stil kan staan aan een halster. Bij voorkeur leert het veulen dit voordat het gespeend wordt, in een rustig veilige omgeving in bijzijn van de moeder.

Gedragsproblemen zijn op te lossen. Een probleem bij de hoefsmid verdient net zoveel aandacht als een rijtechnisch of trailerlaadprobleem

Bedenk dat het veulen veel meer moet leren van even de voet op te tillen voor het uitkrabben van de voet. Denk bijvoorbeeld ook aan het oefenen met langer hoog houden, het been schuin omhoog houden (zoals de hoefsmid doet), het timmeren, schaven en het houden van de voet op een steun. Ook aan de geuren en geluiden van de smid kan het veulen wennen door het stap-voor-stap te introduceren.

Hoe ontstaan problemen bij de hoefsmid

Problemen kunnen geleidelijk beginnen en steeds erger worden na bijvoorbeeld een verandering van eigenaar, een andere hoefsmid, een blessure of een verhuizing. Ook kan door een blessure of een incident het probleemgedrag ineens ontstaan, meestal veroorzaakt door angst, angst voor pijn of balansproblemen. De exacte oorzaak van het probleem is per paard verschillend. Angst en angst voor pijn zijn sterke emoties die lang kunnen blijven bestaan, waardoor ook het ongewenste gedrag blijft bestaan. Zelfs als de blessure al lang is opgelost of de angstige situatie al lang geleden heeft plaatsgevonden.

Angstig paard niet naar hoefsmid

Een paard dat zich angstig of bedreigd voelt kan agressie gaan vertonen zoals slaan, bijten of zelfs iemand ‘pletten’. Dit gedrag kan zich snel uitbreiden – zelfs naar andere situaties. Laat een angstig paard daarom niet behandelen door de hoefsmid maar ga eerst aan de slag, als het paard niet angstig is zal het ook geen agressie hoeven in te zetten.

Elk paard toont stress en angst anders, het introverte paard dat rustig lijkt, de voet niet optilt kan dezelfde emotie hebben als het extroverte paard dat al met de voorbenen begin te slaan als de hoefsmid nadert.

Problemen bij hoefsmid oplossen

Je kunt het beslaan of bekappen zien als een aaneenschakeling van oefeningen die in kleine stukjes opgedeeld kan worden waardoor het mogelijk wordt alle handelingen opnieuw te leren. Net als bij rijtechnisch problemen kan je altijd een stap of meerdere stappen terug om daarvanuit weer de oefening uit te bouwen. Het (tijdelijk) overstappen naar een andere leervorm (positieve bekrachtiging) kan het leren leuk maken voor paard en eigenaar waardoor het probleem meestal sneller verholpen is. Een gedragstherapeut kan je helpen zodat je zo efficiënt mogelijk kan trainen.

Een paard heeft een ander brein dan mensen en leert anders dan wij. De meeste problemen ontstaan als het paard eerst wel goed te behandelen was door de smid en nu niet meer. Het paard kan niet anders en heeft goede redenen voor het gedrag, maar in de gedachtegang dat het paard stout, ondeugend of zelfs dominant is, wordt snel gekozen voor minder goede oplossingen.

Kleine pauzes tussen de behandeling van de hoefsmid kan het bekappen of beslaan veel makkelijker maken. Durf te overleggen met je hoefsmid

Vaak gaan mensen duwen, trekken, verschillende stemcommando’s geven, schreeuwen, het paard uit balans proberen te krijgen of zelfs slaan en schoppen. De associatie met het moeten optillen van het been was al onprettig en wordt alleen maar onprettiger waardoor het probleemgedrag vaak juist toeneemt en/of de relatie met het paard verslechterd. 

Praam, sedatie en drama bij de hoefsmid?

Het gebruik van een sedatie of een praam is eigenlijk een vorm van symptoom bestrijding. De sedatieven remmen geen angst, zijn niet pijnstillend maar geven een verlammende werking (paard versuft). Sedatie kan zelfs een negatief effect hebben omdat het paard meer moeite kan hebben met zijn balans of zelfs angstiger kan worden. Kies bij voorkeur voor training of therapie in combinatie met stres verlagende middelen. Soms is het gebruik van sedatieven of een praam onvermijdelijk, maar meestal wordt het ingezet zonder dat er met het paard (effectief!) getraind is.

Gedragstherapie bij problemen hoefsmid

Wacht niet te lang met het inschakelen van hulp. Elke keer dat je paard het ongewenste gedrag vertoond en de negatieve ervaring heeft bij de hoefsmid (met of zonder sedatie), wordt het een beetje verder verankerd in het brein. Gedragsproblemen zijn vervelend maar gelukkig vaak oplosbaar!

        Mail je vraag          

VerhuisdierenTV

Bekijk hier onze ontroerende en mooie ervaringsverhalen.

Video's
icon-arrow-left Created with Sketch.