Algemene voorwaarden

Stichting Verhuisdieren.nl staat voor een doeltreffende en betrouwbare manier om via internet een huisdier te zoeken of te herplaatsen. Dit wil Verhuisdieren.nl bereiken door middel van een matchingsysteem waarbij er gematched wordt vanuit de belangen en behoeftes van zowel het dier dat herplaatst moet worden als de huisdierzoeker. Het matchingsysteem is zorgvuldig samengesteld. Verhuisdieren.nl heeft zich laten raadplegen door deskundige en is door externe partners goed getest.


AANSPRAKELIJKHEID

Niettemin kunnen fouten of omissies niet worden uitgesloten. Verhuisdieren.nl kan ook niet garanderen dat elke bezoeker naar eer en geweten de gegevens van de profielen invult. Verhuisdieren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Om onze bezoekers van dienst te zijn, verwijst Verhuisdieren.nl door naar websites van andere organisaties. Deze websites worden zorgvuldig geselecteerd. Verhuisdieren.nl is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan dan ook niet voor de inhoud van deze websites aansprakelijk worden gesteld.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of gedeeld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bekijk hier onze privacyverklaring.

BESCHIKBAARHEID

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Stichting Verhuisdieren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

HET AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Verhuisdieren.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan Stichting Verhuisdieren.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan naar voorafgaande toestemming van Verhuisdieren.nl.

BIJDRAGE SUPPORTERSCHAP

De bijdrage die je doet als je supporter wordt komt ten goede aan de stichting. Met de bijdrage die wij ontvangen kunnen wij onze doelstelling behalen, namelijk zoveel mogelijk dieren aan een fijn nieuw thuis helpen. Deze bijdrage is dus een donatie en kan niet teruggevorderd worden.

Op Verhuisdieren.nl zoek je verantwoord naar jouw ideale hond, kat of konijn

Steun de stichting

  • Ontvang notificaties van nieuwe matches
  • Bekijk contactgegevens van matches
  • Support onze stichting voor 1 jaar