Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.


Abram Schermer
Voorzitter
Eigenaar/directeur bij Savoy & Meadow Investments

 
Erik Kellerhuis

Vice voorzitter
CFO bij TBWA/Western Europe


Imara Welfing
Deloitte als International Tax Partner, Lead US Focus team