Verdrietige trend: nergens plek voor hond met gedragsprobleem

Chantal vertelt haar verhaal met hondje Lefka

Nieuws Van onze redactie
15-09-2023

Verhuisdieren.nl ziet een verdrietige trend en maakt zich zorgen over het aantal honden (uit het buitenland) met gedragsproblemen dat nergens meer terechtkan. Opvanglocaties zitten vol en hanteren een wachtlijst en geschikte adoptanten die deze dieren bewust dat rustige stabiele thuis kunnen bieden, worden steeds zeldzamer.

Vooropgesteld: Verhuisdieren is een groot voorstander om dieren uit het buitenland een kans te geven op een fijn, zorgeloos en gezond leven in Nederland bij een liefdevolle baas. Er zijn dan ook veel stichtingen die gebruik maken van Verhuisdieren.nl om voor deze dieren dat gouden mandje te vinden. En gelukkig lukt dat ook heel vaak en gaat het bijna altijd goed!

Klein percentage, enorme impact

Hoewel het percentage dat misgaat klein is, is de impact groot. Want voor de honden (ook niet-buitenlandse honden!) die rehabilitatie nodig hebben of echt alleen kunnen aarden in een zeer rustige en stabiele omgeving, is vrijwel nergens meer plek. Een opvang in een doorsnee asiel is traumatisch voor dit soort honden; de stress is nauwelijks voor hen te verwerken en het trauma wordt alleen maar groter.

Het gebrek aan passende opvang heeft dramatische gevolgen, zoals opvanglocaties die zelfs in noodsituaties geen opvang meer kunnen bieden en – uiteindelijk – dierenartsen die vaker dieren moeten euthanaseren.

Met spoed opvang voor Lefka gezocht
***Update: Lefka is inmiddels geadopteerd!***

Chantal adopteerde een jaar geleden hondje Lefka. “Heel in het kort: wij hebben Lefka zelf uitgekozen uit het asiel in Griekenland. Daar was ze de rust zelve, lief en aanhankelijk. Wij reizen in een camper en dachten juist dat we Lefka met al onze aandacht en het buitenleven konden bieden wat ze nodig had. Ook met onze kat Ollie ging het aanvankelijk goed. Maar naar mate Lefka meer vertrouwen in ons kreeg, durfde ze ook meer en meer te ontladen van haar trauma, met verlatingsangst en uitvallen naar dieren en vreemde mensen tot gevolg. Haar stressemmertje blijkt juist bij de minste verandering over te lopen. Ik kan haar niet de rust en stabiele omgeving bieden die zij nodig heeft om dat stressemmertje nu voor eens en altijd goed te legen. Daarom ben ik inmiddels echt dringend op zoek naar dat ene baasje dat echt geduld met haar heeft, liefde kan geven en haar die mogelijkheid geeft om echt tot rust te komen en zichzelf te worden. Maar dat blijkt niet makkelijk. We zijn al maanden op zoek en de tijd begint te dringen. Lefka en de kat gaan echt niet meer samen en ik wil/kan niet van locatie veranderen zolang Lefka bij me is.”

Verantwoordelijkheid

Verhuisdieren vindt dit een verdrietige trend en roept stichtingen op om vooral heel secuur dieren te selecteren die echt een kans hebben om te aarden in Nederland. Maar doet ook een beroep op adoptanten om zich goed in te lezen over wat het adopteren van een dier uit het buitenland óf met een gedragsprobleem kan inhouden.