Barking Romania

Barking Romania levert een bijdrage aan de zwerfhonden problematiek in Roemenië en wanneer wenselijk daarbuiten. Dit realiseren wij door het verzorgen van hulpgoederen, het organiseren van sterilisatiemarathons en kleinschalige bemiddeling.

Onze missie, of strategische doelstelling, luidt:

Een zinvolle bijdrage leveren aan de oplossing van de zwerfdierenproblematiek in Roemenië.

Wij beseffen dat ons werk zich afspeelt in een spanningsveld tussen idealisme en realisme. Daarom willen we het woord “bijdrage” uit onze missie dan ook benadrukken. We hebben niet de illusie dat wij 'wel even' de zwerfdierenproblematiek in Roemenië oplossen. Tegelijkertijd vinden we dat geen reden om niets te doen. Hoe klein ook, wij geloven dat alle kleine beetjes helpen.

Visie

Het bemiddelen van zwerfhonden is niet voldoende om onze doelstelling te halen. Honden weghalen uit een populatie en elders herplaatsen is slechts symptoombestrijding. Om de zwerfhondenproblematiek daadwerkelijk aan te pakken is geboortebeperking essentieel. Daarom zorgen we dat donaties en adoptievergoedingen onder meer gebruikt worden voor sterilisaties en castraties om zo de zwerfhondenpopulatie structureel terug te dringen. Daarmee wordt veel toekomstig dierenleed voorkomen.

Ons werk een druppel op de gloeiende plaat? Als je puur naar de cijfers kijkt, ja. Met de vele zwerfhonden in Roemenië, is het aantal honden waarmee wij werken klein. Maar wij kijken verder dan cijfers. Wij zien elke hond als een levend wezen met recht op een mooi leven bij een fijne baas. Elke hond die wij dat geven, is ons veel waard. Dat we niet alle honden kunnen redden nemen we noodgedwongen voor lief.

Zitten er niet al genoeg honden in Nederlandse asiels? Helemaal waar. Wij beweren zeker niet dat die honden het fijn hebben, maar naar verhouding is dat wél zo. Zwerfhonden in Roemenië hebben het slechter dan een asielhond in Nederland. Voor ons genoeg reden ons in te zetten voor zwerfhonden in Roemenië.

Je ziet, we zijn zeker niet blind voor de scepsis die leeft. We denken erover na, maar blijven concluderen dat we goed werk doen. Noem het eigenwijs. Of vasthoudend. We geloven in ons werk.

Je kunt de reviews alleen lezen of plaatsen als je onze supporter bent.

Word supporter
icon-arrow-left Created with Sketch.