GaGa Animal Care Nederland

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die ex-zwerfhonden, voornamelijk van het Griekse eiland Lesbos, in Nederland een nieuw thuis biedt.

GaGa Animal Care op Lesbos wordt al jaren gerund door de van oorsprong Nederlandse Gerbien Fricke. De honden worden opgevangen op haar eigen “GaGaland”, in haar eigen primitieve huisje en een oude paardenstal: “Villa GaGa”. Al 18 jaar zet Gerbien zich in voor de dieren aldaar, zo hebben al ontelbaar veel honden via haar een liefdevol veilig thuis gekregen en is inmiddels een groot deel van de straatkatten in de regio Eresos gecastreerd/gesteriliseerd doorde halfjaarlijkse sterilisatieacties (de zgn. Trap-Neuter-Return acties). Ook organiseert Gerbien het jaar rond dat de straatkatten gevoerd worden en indien nodig medische zorg krijgen. Naast opvang en sterilisatieacties doet Gerbien overigens nog veel meer om het dierenwelzijn ter plaatse te bevorderen: zij geeft ook voorlichting aan de lokale bevolking en verbindt mensen, ze bouwt bruggen tussen de verschillende dierenwelzijnsorganisaties.

Inmiddels is Gerbien’s GaGa Animal Care een officiële Griekse stichting met een Nederlands “zusje”: GaGa Animal Care Nederland (GACN), zie https://gagaanimalcare.com. GACN behartigt de belangen van de honden van Gerbien in Nederland. Een team vrijwilligers doet de screening van adoptiekandidaten in Nederland d.m.v. zorgvuldige adoptieprocedure inclusief huisbezoek vooraf en een nazorgtraject na adoptie. Aan de honden worden hoge eisen gesteld m.b.t. gezondheid en socialisatie. Adoptiegelden vloeien weer terug naar de opvang op Lesbos, zodat daar weer andere dieren mee geholpen kunnen worden.

Honden die voor herplaatsing in aanmerking komen, kunnen in Nederland geadopteerd worden na een zorgvuldige adoptieprocedure. De adoptiebijdrage gaat weer naar het asiel waar de betreffende hond vandaan komt, om daar medische kosten te dekken en sterilisaties mogelijk te maken. Op deze manier kan GaGa Animal Care Lesbos de broodnodige hulp blijven bieden aan dieren.
Zelf is GaGa Animal Care ook actief in het opzetten van sterilisatieprojecten voor honden én katten.

De organisati...

Je kunt de reviews alleen lezen of plaatsen als je onze supporter bent.

Word supporter
icon-arrow-left Created with Sketch.