Straydogs Rescue Nederland

Help een handje, help een hondje!

Straydogs Rescue Nederland is opgericht in april 2013. De stichting wordt volledig gerund door betrokken vrijwilligers die zich het lot van kansloze thuisloze honden in het buitenland aantrekken en niet werkloos willen toekijken hoe deze honden afschuwelijk behandeld en gedood worden. De stichting richt zich op de EU en met name op Roemenië,maar andere landen worden niet uitgesloten. De stichting ondersteunt lokale organisaties die zich inzetten voor zwerfhonden. Daarnaast wordt voor de honden die geschikt zijn voor adoptie een blijvend thuis in Nederland gezocht.

De stichting realiseert zich heel goed dat het adopteren van een hond geen structurele oplossing is voor de zwerfhondenproblematiek in delen van de EU. Daarom maakt de stichting zich ook hard voor sterilisatie- en educatieprogramma’s, met als doel het dierenwelzijn van honden in de EU en met name Roemenië te bevorderen. De stichting is hierbij een steun voor lokale medestanders,zodat hopelijk op een dag het leed van zwerfhonden binnen de EU en met name Roemenië tot het verleden behoort.

De stichting staat ingeschreven bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dit is een wettelijke verplichtingen als honden naar Nederland worden gehaald. De NVWA controleert of alle wettelijke en medische verplichtingen zijn opgevolgd indien dieren worden geïmporteerd. Eenmaal in Nederland plaatst de stichting de honden bij geselecteerde opvanggezinnen alvorens tot een zorgvuldige plaatsing over te gaan, waarbij iedere adoptant kan rekenen op eerlijke informatie en goede nazorg.

Je kunt de reviews alleen lezen of plaatsen als je onze supporter bent.

Word supporter
icon-arrow-left Created with Sketch.