AINF

(AINF) werd in 2007 op initiatief van een drietal dames opgericht om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken, mede door het feit dat een stichting geen geld mag uitkeren aan andere doelen dan het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Animal in Need Foundation (AINF) werd in 2007 op initiatief van een drietal dames opgericht om de op dat moment bestaande groep vrijwilligers een formele status te geven en daardoor haar doelstelling beter te kunnen verwezenlijken, mede door het feit dat een stichting geen geld mag uitkeren aan andere doelen dan het doel waarvoor de stichting is opgericht. Dit concept biedt eventuele donateurs zekerheid over de bestemming van hun donaties. Deze betrouwbaarheid is voor elke stichting noodzakelijk.

AINF is een ideële stichting, dat wil zeggen dat alle inkomsten volledig ten goede komen aan de honden. Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen géén inkomsten uit gelden van de stichting.

Het doel van de stichting is:
1. Het verbeteren van de leefomstandigheden van zwerfhonden in Europa en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;
2. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:
a. het bemiddelen bij adopties van zwerfhonden in Europa;
b. het verlenen van financiële hulp aan asiels in Europa;
c. het verrichten van preventieve werkzaamheden, waaronder begrepen het opzetten van castratieprogramma's;
d. voorts alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin des woords.


Hoe trachten wij ons doel te verwezenlijken:
Bemiddeling bij adopties
Aan de adoptie van zwerfhonden uit Europa naar baasjes in de Benelux gaat een uitgebreide en uitgebalanceerde procedure vooraf. Hierbij voeren adoptiemedewerker en adoptant onder andere een aantal gesprekken en wordt er zeer zorgvuldig gekeken of er een goede match gemaakt kan worden tussen de beoogde hond en toekomstige baas. Ook zal er zo veel mogelijk vóór de daadwerkelijke adoptie een huisbezoekje worden afgelegd om persoonlijk kennis te maken en de procedure nogmaals door te nemen. De te adopteren hond zal een gezondheidsonderzoek ondergaan voor hij of zij naar het nieuwe baasje vertrekt.

Hulp ter p...

Je kunt de reviews alleen lezen of plaatsen als je onze supporter bent.

Word supporter
icon-arrow-left Created with Sketch.