Afscheid nemen van je konijn

Net zoals de geboorte hoort de dood onlosmakelijk bij het leven. Dit geldt ook voor onze geliefde konijnen. Onze huiskonijnen worden tegenwoordig gemakkelijk acht tot tien jaar oud en vaak zelfs ouder. Ze maken dus een groot deel uit van ons leven en wanneer ze ons verlaten, voelt het alsof je een familielid verliest.

Konijnenexpert Marilleke Vrancken
01-05-2021

Hoe kun je zien dat je konijn aan z’n einde is?

Omdat konijnen steeds ouder worden, krijgen ze vaker te maken met ouderdomskwaaltjes. Helaas gebeurt het ook (te) vaak dat een jong konijn onverwachts komt te overlijden. Konijnen zijn echte prooidieren en zijn dus experts in het verbergen van hun ziektes. De kleinste veranderingen in hun gedrag kunnen wijzen op pijn of ziekte. Hou daarom steeds goed je konijnen in de gaten.

Bij senioren is het aan te raden om halfjaarlijks op controle te gaan bij een konijnkundige dierenarts. Op deze manier kan je ouderdomskwaaltjes sneller opsporen en de levenskwaliteit van je konijn verbeteren. Bij jongere konijnen volstaat een jaarlijkse check-up maar schakel altijd snel als je vermoed dat je konijn ziek is.

Levenskwaliteit voor je konijn

Wanneer het levenseinde nadert, is het vooral belangrijk om te kijken naar de levenskwaliteit van je dier. Heeft het pijn? Eet het nog voldoende? Is er nog levenslust? Wanneer je twijfelt, kan je altijd contact opnemen met je konijnkundige dierenarts en praten over verdere behandelingen of eventueel een waardig afscheid.

Afscheid nemen van je konijn

Afscheid nemen van je konijn

Neem altijd de partner van je konijn mee naar de dierenarts voor morele steun, ook al is het niet ziek. Konijnen zijn groepsdieren en hebben dus ook behoefte aan afscheid nemen van hun partner. Leg het overleden dier enkele uren bij zijn partner. Sommige konijnen zullen hun overleden partner wassen, andere konijnen zullen het negeren. Elk konijn rouwt anders, het is dus belangrijk om je dier de kans te geven dit verlies te verwerken. Wanneer het overgebleven konijn na enkele uren geen interesse meer toont in het overleden dier, is het tijd om de overledene weg te halen en een laatste rustplaats te geven.

Koppelen van een nieuw konijn

Hou het overgebleven konijn goed in de gaten. Eet het voldoende? Is het extra aanhankelijk of juist meer afstandelijk? Dit kunnen aanwijzingen zijn dat het tijd is voor een nieuwe partner. Wanneer het konijn afscheid heeft kunnen nemen van zijn vorige partner, is de kans groter dat de koppeling met een nieuw konijn gemakkelijker zal verlopen.

Marilekke neemt afscheid van haar konijn NibusHet is niet abnormaal wanneer je konijn negatief reageert op een nieuwe koppeling na het overlijden van de partner. Geef je konijn dan nog enkele weken tijd om te rouwen. Let wel op, plots kunnen ze er wel klaar voor zijn en dan is het belangrijk om een nieuwe speeddate te overwegen. Een konijn alleen houden, is geen optie.

Vaak zijn konijnen eerder klaar om herkoppeld te worden dan hun mensen klaar zijn om een nieuw konijn in huis te halen. Konijnen leven meer in het nu en begrijpen perfect wat er aan de hand is wanneer ze afscheid hebben kunnen nemen van hun partner. Zet het welbevinden van je konijn dus op de eerste plaats. Het is niet zo dat je het overleden konijn vervangt. Je maakt plaats om een ander konijn een prachtig leven te geven. Je overgebleven konijn zal je ook dankbaar zijn. Trouwens, onze overleden dieren blijven altijd een speciale plek in onze harten behouden.

Neem contact op met de konijnenexpert

VerhuisdierenTV

Bekijk hier onze mooie ervaringsverhalen en andere video's waarin de relatie mens en dier centraal staat.

Video's Abboneren
icon-arrow-left Created with Sketch.