Tips voor gezinnen met kinderen én konijnen

De aanwezigheid van huisdieren heeft een grote, positieve impact op de gezondheid van kinderen. Kinderen leren liefde voor dieren, empathie, onvoorwaardelijke vriendschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn ze minder vatbaar voor allergieën en stress.

Konijnenexpert Marilleke Vrancken
03-03-2023

Maar er is een adertje onder het gras! Konijnen worden helaas nog steeds aanzien als het perfecte (beginners)huisdier voor kinderen omdat ze gemakkelijke, knuffelbare huisdieren lijken terwijl het in werkelijkheid complexe dieren zijn die veel verzorging vereisen. Bij impulsaankopen loopt het dan ook vaak fout, meestal in het nadeel van het konijn. Maar geen nood, met onderstaande tips kan je de combinatie kinderen en konijnen WEL tot een groot succes maken.

Konijn is complex dier

Ouders dragen de eindeverantwoordelijkheid. Deze regel maakt of breekt het succesvol houden van konijnen als huisdieren wanneer je kinderen hebt. Kinderen zijn te jong om verantwoordelijkheid over een levend wezen te dragen. Geef dus het goede voorbeeld en leer je kinderen hoe ze voor hun vriendjes moeten zorgen. Betrek ze in de dagelijkse taken en leer ze correct om te gaan met konijnen maar maak het geen vervelende verplichting.

Hoe ouder je kinderen worden, hoe meer verantwoordelijkheid ze kunnen dragen maar als ouder blijf je de eindverantwoordelijkheid behouden, voor de rest van het konijnenleven.

Een konijn is geen speelgoed

Het is belangrijk om te beseffen dat konijnen levende wezens zijn met noden, gevoelens en elk een eigen karakter. Konijnen kunnen 12 jaar oud worden, vergen veel ruimte en verzorging. Wanneer je een huisdier zoekt dat je kinderen kunnen optillen en knuffelen, is een konijn zeker geen goed idee.

Bescherm je kinderen én konijnen

Laat je kinderen NOOIT alleen met je konijnen. Konijnen zijn fragiele dieren en kinderen kunnen heel onstuimig worden met hun goedbedoeld enthousiasme. Vooral baby’s, peuters, kleuters tot zelfs schoolkinderen moeten goed in de gaten gehouden worden. Konijnen zijn nu eenmaal schattige dieren die als magneten op kinderhanden werken.

Kinderen en konijnen

Baby’s, peuters en kleuters hebben nog geen volledige controle over hun motoriek. Ze zijn nog volop aan het leren over oorzaak en gevolg. Ze hebben grijpgrage handjes en willen alles ontdekken. Leer hun dat ze niet te wild mogen worden rond de konijnen, niet aan hun vacht mogen trekken en de konijnen zeker niet mogen optillen. Schoolkinderen zullen dit beter begrijpen maar blijf voorzichtig!

Een ongeluk is héél snel gebeurd dus zorg dat je ogen op je rug hebt. Maak van de gelegenheid gebruik om je kinderen uit te leggen waarom ze moeten voorzichtig zijn en wanneer ze de konijnen met rust moeten laten. Stel duidelijke grenzen. “Voorzichtig” is het woord bij uitstek.

Omgekeerd geldt ook, let op dat je konijnen niet te onstuimig worden wanneer ze iets lekkers krijgen van je mini. Konijnen hebben scherpe tandjes en nagels die een kinderhand gemakkelijk kunnen kwetsen, ook per ongeluk.

Voorzie daarnaast ALTIJD een veilige ruimte voor je konijnen waar je kinderen geen toegang tot hebben zodat ze tot rust kunnen komen wanneer ze hier nood aan hebben.

Leer je kinderen omgaan met konijnen

Kinderen zijn sponzen. Leer je kinderen dat konijnen oud kunnen worden, dat ze veel hooi moeten eten, waarom ze per twee gehouden moeten worden, veel ruimte nodig hebben en er niet van houden om opgetild te worden.

Laat je kinderen helpen met het verversen van de toiletbak of het geven van eten en water. Ga als gezin naar de dierenarts. Spendeer tijd met je konijnen, ontdek wat ze leuk vinden en wat niet, leer ze kennen. Laat je kinderen speelgoed knutselen voor de konijnen of laat ze genieten van hun stille aanwezigheid.

Wederzijds respect

Het is belangrijk je konijnen, net zoals kinderen en volwassen te respecteren voor wie ze zijn. Hoe meer je respect toont voor je konijnen, hoe meer respect en liefde je zal terugkrijgen. Leer je kinderen dat konijnen geen wegwerpartikelen zijn maar levende wezens. Dit is zo belangrijk in een maatschappij waar zo weinig belang wordt gehecht aan konijnenwelzijn en een konijn alleen in een klein hok nog steeds een normaal beeld in onze straten is.

MarillekeOnze kinderen zijn de toekomst, leer ze direct hoe het wél moet en help dierenleed de wereld uit. Wat jij je kinderen leert, zullen ze meedragen voor de rest van hun leven. Zorg dus dat het de moeite waard is!